Jak wybrać system wspierający planowanie dla Łańcucha Dostaw?

W epoce FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) decyzja o tym jaki wybrać system dla Łańcucha Dostaw bywa czynnikiem prowadzącym do sukcesu lub porażki w biznesie.

Klient przyzwyczajony poprzez elektroniczne doświadczenia w cyfrowym świecie usług oczekuje coraz lepszego poziomu serwisu, coraz krótszych czasów dostaw, oraz coraz niższych kosztów również w świecie fizycznej dystrybucji.

Dlatego aby sprostać oczekiwaniom Klientów wiele organizacji pracuje nad efektywnością swojego Łańcucha Dostaw i inwestuje w technologie informatyczne próbując dogonić technologicznych gigantów.

Jak jednak wubrać odpowiedni system dla Łańcucha Dostaw?

Spełniając obietnicę daną słuchaczom konferencji S&OP * Planowanie biznesowe * Prognozy * Strategia działania przedstawiam co wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu rozwiązań informatycznych wspierających planowanie w Logistyce.

Pierwszą wersję tego artykułu opublikowałem ponad rok temu na LinkedIn. Wersja, którą czytasz została poszerzona. Wprowadziłem kilka poprawek merytorycznych i uzupełniłem listę systemów do planowania o kolejne ciekawe rozwiązania. Zapraszam do lektury!

Po pierwsze ludzie, po drugie procesy, po trzecie systemy

Jeżeli szukasz systemu dla swojego Łańcucha Dostaw przemyśl najpierw to stwierdzenie.

Żaden system nie zastąpi dojrzałego, doświadczonego zespołu, który wie co robi i potrafi współpracować z resztą organizacji. Żaden system nie pomoże również jeżeli reszta organizacji nie pracuje w systematyczny sposób.

Jeżeli na porządku dziennym jest ciągła zmiana planów, jeżeli poszczególne działy w firmie pracują na podstawie różnych założeń, to w pierwszym kroku większy „zwrot z inwestycji” przyniesie wdrożenie procesu S&OP (Sales & Operations Planning). Dopiero później przyjdzie czas na wybór odpowiedniego rozwiązania informatycznego.

W tym przypadku proponuję zacząć od mojego artykułu opublikowanego przez Puls Biznesu – Jak zwiększyć zyski dzięki S&OP? Natomiast w przypadku gdy twoja organizacja osiągnęła już dojrzałość procesową lub po prostu skalę, która wymaga wsparcia systemem czytaj dalej.

Zanim zaczniesz zrozum co potrzebujesz osiągnąć

Rozpocznij od zadania sobie fundamentalnego pytania – co chcę osiągnąć?

W większości przypadków nadrzędnym celem będzie lepsze dopasowanie możliwości Łańcucha Dostaw do potrzeb reszty biznesu.

Co to piękne stwierdzenie jednak oznacza w praktyce?

Lepszy poziom realizacji zamówień, lepszą dostępność produktu, niższy poziom zapasu, płynniejszy proces, mniejszy wymagany nakład pracy ludzkiej i szybsze tempo reakcji, a może dokładniejsze prognozy przyszłego poziomu obrotu względem budżetu?

You can do anything, but not everything.

— David Allen, autor Getting Things Done

W biznesie jak w życiu. Możesz osiągnąć każdy cel, który sobie postawisz, ale nie wszystkie cele na raz. Analizując historie wdrożeń, które zakończyły się sukcesem można zauważyć wyraźny wzór.

W firmach, w których wdrożenia przebiegają płynnie liderzy Łańcucha Dostaw wyznaczają jeden lub dwa cele. Wybierają również nie więcej niż jeden wskaźniki dla każdego z celów i tylko według nich mierzą sukces.

Znajdź system dopasowany do swoich potrzeb

Dopiero wiedząc co chcesz osiągnąć możesz wybrać konkretny system dla Łańcucha Dostaw. Możesz upewnić się, że dostawca rozwiązania zrozumie twoje cele, a system który razem zaimplementujecie będzie wybrane cele wspierał.

Na tym etapie projektu najlepiej wybrać kilku potencjalnych partnerów. Następnie sprawdzić czy oferują funkcjonalności w potrzebnym twojej organizacji zakresie i czy będą w stanie pomóc w twoim konkretnym przypadku.

Wybór na rynku oprogramowanie obecnie jest już naprawdę duży. Logo wszystkich systemów ciężko byłoby zmieścić na jednym slajdzie.

system dla łańcucha dostaw lista logo
Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Lista świadomie niekompletna.

Dlatego w trakcie pierwszego rozeznania rynkowego pomocne będzie poniższe zestawienie systemów wspierających planowanie w Łańcuchu Dostaw.

Zestawienie powstało na podstawie moich własnych doświadczeń oraz przeglądu informacji udostępnianych przez wymienione firmy. Zawiera wszystkich obecnie liczących się dostawców oprogramowania w zakresie: planowania popytu, planowania dystrybucji, optymalizacji zapasu, a także planowania produkcji (sekcja ‘Enterprise solutions’).

Jako liczące się określam systemy wszystkich organizacji występujących w Garnter Magic Quadrant dla obszaru Supply Chain Planning Systems w roku 2018 lub ich wcześniejsze wersje.

Dodatkowo, w drugiej części wymieniam firmy, które na rynku systemów tworzonych na potrzeby Łańcucha Dostaw mają mniejsze doświadczenie (sekcja ‘Small & medium solutions’). Wszystkie oferują jednak ciekawe rozwiązania, które warto rozważyć.

Niejednokrotnie mniejszy dostawca może być bardziej elastyczny zarówno na etapie wdrożenia jak i późniejszego utrzymania dostarczonego systemu.

W zestawieniu natomiast świadomie nie uwzględniam firm, które nie mają przedstawicielstwa w obszarze EMEA (Eruope, the Middle East, and Africa). Zakładam, że nie stanowią realnej alternatywy w naszym regionie geograficznym.

system dla łańcucha dostaw lista
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od producentów.

Uwaga: Wszystkie przedstawione w artykule zestawienia należy traktować jako aktualne w momencie publikacji. Rynek oprogramowania rozwija się dynamicznie. Jeżeli uważasz, że pominąłem system dla Łańcucha Dostaw oferowany przez istotną organizację. Jeżeli jedna z wymienionych firm rozwinęła kompetencje w obszarze, którego nie oznaczyłem. Proszę o kontakt.

Zapytaj wstępnie wybranych dostawców o…

Wybierając system informatyczny miej na uwadze, że najczęściej pierwsze zapewnienia dostawcy będą pełne optymizmu. Bardziej pomocne będą opinie bezpośrednich użytkowników systemu, którzy pracują na nim na co dzień.

Dobrzy dostawcy mogą pochwalić się na tyle mocnymi relacjami ze swoimi Klientami, że będą w stanie zorganizować wizytę lub telekonferencje referencyjna.

Dlatego zawsze dobrze zapytać dostawcę “czy wasi obecni klienci mają podobne wyzwania?” lub „czy to czego szukamy wdrożyliście w innych firmach działających w naszej branży?” a także wprost “czy możemy ich odwiedzić?”.

Wbrew pozorom poszukiwanie referencji wśród firm ze swojej branży to nie czysta fantazja. Właśnie dlatego warto rozważać dostawców oprogramowania działających w szerszym obszarze geograficznym. Mogą obsługiwać organizacje, z którymi w przewidywalnej przyszłości nie będziesz konkurować.

Ponadto wdrażając system dla Łańcucha Dostaw należy szczególną uwagę zwrócić na doświadczenie zespołu projektowego. Nawet uznane, globalne firmy, mogą nie mieć w twoim obszarze biznesowym bądź w wymaganym czasie dostępnego zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Dlatego należy również słuchać o co pyta potencjalny kierownik projektu po stronie dostawcy. Czy ma doświadczenie w twoim sektorze rynku? Czy po prostu próbuje zastosować standard systemu, który „poradzi sobie ze wszystkim”.

Na tym etapie analizy pomocne będzie wcześniej przedstawiona lista rozwiązań rozbudowana o informacje w jakich branżach wskazane systemy były implementowane. Zestawienie powstało na podstawie informacji udostępnianych przez wymienione firmy.

W drugiej części podaję również informację o krajach, w których poszczególne firmy mają obecnie swoje własne biura, lub partnerów.

system dla łańcucha dostaw lista lokalizacje geograficzne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od producentów.

Uwaga: W tabeli nazwy państw podaję używając kodów ISO 3166-1. W przypadku gdy wymieniony dostawca otworzył biuro w kraju, którego nie oznaczyłem, proszę o kontakt.

Sprawdź opłacalność inwestycji

Gdy po rozeznaniu rynku będziesz miał listę potencjalnych rozwiązań oraz ich wycenę pora oszacować zwrot z inwestycji. Na tym etapie potrzebujesz mieć cele oraz wiedzieć jaką zmianę w danym wymiarze potrzebujesz osiągnąć.

W wielu przypadkach na tym etapie projektu zarządzający Łańcuchem Dostaw biorą pod uwagę deklaratywne wartości, które podaje dostawca oprogramowania.

Nie jest to bezpieczny sposób z punktu widzenia zarządzania projektem. Lepiej poprosić referencyjnych klientów danego dostawcy o podzielenie się informacją o osiągniętych wynikach.

Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie pilota na swoich danych.

The best results are often held back by false constructs and untested assumptions.

— Tim Ferris, autor The 4-Hour Workweek

Pilot, czyli inaczej test przed wdrożeniem, polega na uruchomieniu na rzeczywistych danych systemu, który nie jest w pełni skonfigurowany ale w pełni funkcjonalny. Pilot pozwala na realną ocenę potencjalnych wyników , które dany system dla Łańcucha Dostaw może dostarczyć.

Najczęstszymi obawami przed wykonaniem pilota są dodatkowe koszty oraz czas. Niemniej porównując koszty pilota względem nieudanego wdrożenia warto przynajmniej rozważyć dodatkowy krok w projekcie.

Nawet najwięksi popełniają na tym etapie błędy wybierając system ze względu na założenia a nie przeprowadzone testy. Przykładem może być Lidl, który wycofał się z wdrożenia narzędzi SAP po 7 latach pracy 100 osobowego zespołu i 500 mln EUR wydatków…

Dlatego zanim przejdziesz do obliczania stopy zwrotu z inwestycji czy zdyskontowanego okresu zwrotu przemyśl, a najlepiej przetestuj, potencjalne korzyści wdrożenia. Koszty relatywnie łatwo policzyć. Realny poziom korzyści bywa trudniejszy do uchwycenia.

… i ruszamy, czyli kilka kwestii na nowy początek

Jeżeli wybrałeś system dla Łańcucha Dostaw, przeanalizowałeś oczekiwane koszty i rezultaty wdrożenia, a „business case się spina” to pora rozpocząć projekt. Jednak przed rozpoczęciem prac warto rozważyć jeszcze przynajmniej trzy kwestie przed wdrożeniem.

Dane podstawowe, jeżeli do tej pory nie uporządkowałeś zarządzania danymi podstawowymi produktów, materiałów, czy Klientów to powinieneś teraz to zrobić. W skrócie rezultaty pracy wybranego systemu będą tylko tak dobre jak dane, którymi ten system zasilisz.

Infrastruktura techniczna, powinna być świadomie wybrana. Decyzja między inwestycją we własną infrastrukturę (tzw. On Premise) a chmurę obliczeniową (tzw. SaaS czyli Software as a Service) nie powinna być wyłącznie decyzją działu IT.

Zespół projektowy, dobrze aby składał się zarówno z konsultantów po stronie dostawcy oprogramowania jak i wewnętrznych ekspertów. We wdrożeniu systemu najtrudniejsze jest zarządzenie zmianą. Jeżeli w grupie projektowej znajdują się członkowie zespołu, który będzie później pracował na systemie na co dzień to szanse na udane wdrożenie znacząco rosną.

Wchodzimy już jednak w zakres planowania projektu wdrożenia a nie wyboru odpowiedniego systemu. Ten temat poruszyłem we wpisie – System w Łańcuchu Dostaw. Jak przeprowadzić wdrożenie?

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu zechcesz dowiedzieć się więcej na temat któregokolwiek z wymienionych systemów to nie wahaj się skontaktować ze mną.

Najłatwiej przez przez formularz kontaktowy lub jeżeli wolisz poprzez mój profil na Linked In. Na pewno odpowiem na każde pytanie.

Zachęcam również do zapisania się na newsletter. Zapisując się otrzymasz edytowalną listę systemów wspierających planowanie w Łańcuchu Dostaw. Zawsze będziesz również na bieżąco z najciekawszymi i najbardziej użytecznymi informacjami publikowanymi na blogu.

Tymczasem do kolejnego wpisu. Publikuję regularnie w sobotę co dwa tygodnie.

13 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *